Про транспортний податок

     Додаток 2 до рішення сільської ради від 14.07.2015 р. № 46-2/VІ

                                           П О Л О Ж Е Н Н Я

                                   про  транспортний податок

1. Загальні  положення

   Транспортний податок встановлюється відповідно до статей 10  265 та  267    Податкового кодексу України  із змінами  внесеними  Законом України  ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. №71-УШ.

2. Платники податку

   Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267 цієї статті є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт і база оподаткування

   1) Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років  і мають об’єм циліндра двигуна понад 3000 куб. см.

   2) Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 Податкового Кодексу.

   3) Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4. Ставки податку

   Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000  гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування  відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2   статті 267 Податкового Кодексу.

5. Порядок та строки сплати податку

   1)  Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

   2) Податкове/ податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку  контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового  податкового (звітного) періоду (року).

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомплення –рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   3) Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам- нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем

реєстрації об’єктів  оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

   Органи внутрішнії справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2015 року органи  внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця  подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

   Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

   4) Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем  реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтєю 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.     

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок  сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   5)  У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 сячня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на назначений об’єкт оподаткування, а новим власником- починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

   Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації  про перехід права власності.

   6)  За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишились до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

   Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховуується до міського бюджету  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

   7) Транспортний податок сплачується:

     а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

     б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

6. Відповідальність платників і контроль  податкових органів

   Платники податку   несуть відповідальність за правильність обрахування  і своєчасність сплати збору відповідно до чинного законодавства.

           

Секретар сільської ради                    Н.О.Батурина