Про місцеві податки і збори на 2016 рік

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

14 липня 2015 р. № 46-2/VІ

Про місцеві податки і збори на 2016 рік

 

   Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України в редакції Закону України «Про внесення змін в Податковий кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ та пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін в Податковий кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71- VІІІ, сільська рада  ВИРІШИЛА :

1. Запровадити з 01.01.2016 року такі місцеві податки:

   1) Податок на майно, який складається з:

      1.1)  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

      1.2)  транспортного податку;

      1.3)  плати за землю;

      1.4)  єдиного податку;

   2) Місцеві збори:

      1. збір за місця паркування транспортниз засобів;

      2. туристичний збір.

2. Затвердити положення про місцеві податки і збори, згідно додатків:

  1. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);
  2. Про транспортний податок (додаток 2);
  3. Про плату за землю (додаток 3);
  4. Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (додаток 4);
  5. Про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5);
  6. Про туристичний збір (додаток 6).   

3. Затвердити з 01 січня 2016 року перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів (додаток 7).

4. Встановити з 01 січня 2016 року ставки місцевих податків і зборів:

   1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості:          

 - квартири  загальною площею більше 60 кв.м;            

 - житлового будинку загальною площею більше 120 кв.м                                                                              

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця         розташування (зональності) – пільга

0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб в залежності від місця           розташування (зональності)

1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

 

   2) транспортний податок:

      - для легкових автомобілів, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см. - 25000 гривень за кожен легковий автомобіль;

   3) плата за землю:                                    

      -  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, - 0,15 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;   

   4) єдиний податок для фізичних осіб-підприємців:

      - для першої групи платників єдиного податку - (згідно з додатком 8);

      - для другої групи платників єдиного податку - (згідно з додатком 9);

   5) збір за місця для паркування транспортних засобів: 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

   6) туристичний збір: 1 відсоток до вартості усього періоду проживання (ночівлі).

5. Порядок сплати місцевих податків і зборів.

   1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

   Податкове зобов’язання  за звітний рік з податку сплачується:

     а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

     б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

   2) Транспортний збір сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету:

     а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

     б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

   Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  4) Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

   5) Платники єдиного податку першої і другої гру сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

   6) Сума збору за місця паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

   7) Туристичний збір сплачується до сільського бюджету. Сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Розрахунки сум місцевих податків і зборів подаються за спеціальними формами до державної податкової інспекції у строки, визначені Податковим кодексом України.

7. Рішення довести до відома громадськості, розмістивши його на дошках оголошень в сільській раді, в установах села та на офіційному сайті сільської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії - Дубик Н.І.).

 

Сільський голова                    В.І.Тарасенко