Проект рішенння про місцеві податки і збори на 2017 рік

                                      П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

                             Про місцеві податки і збори на 2017 рік

 

   Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України, з метою забезпечення бюджетних надходжень у 2017 році», сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

     1. Запровадити з 01.01.2017 року такі місцеві податки:

  1. податок на майно, який складається з:

1.1)  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2)  транспортного податку;

1.3)  плати за землю;

   2)  єдиного податку;

   Місцеві збори:

  1. збір за місця паркування транспортних засобів;
  2. туристичний збір.

     2Затвердити з 01 січня 2017 року перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів (додаток 1).

     3. Встановити з 01 січня 2017 року ставки місцевих податків і зборів:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості:  

квартири  загальною площею – більше 60 кв.м; 

житлового будинку загальною площею – більше 120 кв.м                    

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування; 
для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) – пільга                                            0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)  року, за 1 в.метр бази оподаткування;
для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового року, за 1 кв.метр бази оподаткування;       

2) транспортний податок:

для легкових автомобілів, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см., автомобілі класу «Люкс» 2011-2013 років випуску -  25000 гривень за кожен легковий автомобіль;  

3) плата за землю:

податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовувалися без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб 0,03 відсотки від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями);

0,5 відсоток від їх нормативно грошової оцінки;
  • ставки податку за земельні ділянки сільсько-господарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями):
для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,25 відсотки від їх

нормативно грошової оцінки;    

 для багаторічних насаджень 0,03 відсотки від їх нормативно грошової оцінки;

податок на інші земельні ділянки, нормативно  грошову оцінку яких проведено;

1 відсоток від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктами господарювання (крім державної та комунальної форм власності);

5 відсотків від їх нормативно грошової оцінки;

податок на земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативно грошову оцінку яких не проведено.

3 відсотки від їх нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

        

  4) єдиний податок для фізичних осіб-підприємців:

для першої групи платників єдиного податку; (згідно з додатком 2);
для другої групи платників єдиного податку; (згідно з додатком 3);
для платників третьої, четвертої групи платників єдиного податку; згідно з вимогами Податкового Кодексу України;

                                                                                                    

  5) збір за місця для паркування транспортних засобів - 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати,  встановленої законом  на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування  транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

  6) туристичний збір - 1 відсоток до вартості  усього періоду проживання (ночівлі).

4. Порядок сплати місцевих податків і зборів.

   1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

   Податкове зобов’язання  за звітний рік з податку сплачується:

   а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

   б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  2) Транспортний збір сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету:

   а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;  

   б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

   Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  4) Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

  5) Платники єдиного податку першої і другої гру сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

  6) Сума збору за місця паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

   Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  7) Туристичний збір сплачується до сільського бюджету. Сума збору, обчис- лена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

   Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

   5. Розрахунки сум місцевих податків і зборів подаються за спеціальними формами до державної податкової інспекції у строки, визначені Податковим кодексом України.

   6. Рішення довести до відома громадськості, розмістивши його на дошках оголошень в сільській раді, в установах села, на офіційному сайті сільської ради  та в друкованих засобах масової інформації.

   7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Дубик Н.І.).

 

                             Сільський голова                    В.І.Тарасенко