Розпорядження 26.02.2016 про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26.02.2016 № 6/кп

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

   Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі – Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

  1. Провести перевірку, передбачену Законом (далі – перевірка), стосовно працівників Піківецької сільської ради (крім виборних посад) у термін з березня 2016 року по грудень 2016 року в порядку черговості.
  2. Затвердити графік проведення перевірки (далі – Графік) згідно з додатком 1.
  3. Врахувати, що відповідальним за проведення перевірки є секретар сільської ради Батурина Наталія Олексіївна.
  4. Секретарю сільської ради Батуриній Н.О. забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті сільської ради в день його прийняття та довести це розпорядження до відома осіб, які підлягають перевірці.
  5. Працівникам сільської ради, які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, відповідно до Графіку, подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою, наведеною у додатках 2 або 3.
  6. Секретарю сільської ради Батуриній Н.О. під час проведення перевірки керуватися вимогами Порядку.
  7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

        

Сільський голова                     В.І.Тарасенко

 

 

Додаток до розпорядження сільського голови від 26.02.2016 № 6/кп

Г Р А Ф І К 

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» працівників Піківецької сільської ради.

  Дата початку перевірки

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підлягає перевірці

Посада особи, яка підлягає перевірці

   04.03.2016

Литвин Валентина Михайлівна

головний бухгалтер сільської ради

   04.03.2016

Тютюнник Тетяна  Іванівна

спеціаліст-землевпорядник сільської ради

                  

Секретар сільської ради                     Н.О.Батурина